Muuseumi laia haridusprogrammide valikusse on lisandunud nii mõndagi huvitavat ning seda pea kõigis vanuseastmetes. Meie haridusprogrammid ei ole mõeldud vaid koolidele – soovitame neid tulla kogema ka sünnipäeva pidades või muu toreda ettevõtmise juurde.

Lasteaialastel on tore võimalus uurida "Hambatunnis" inimese hambaid. Läbi mängu saame teadmisi suu erinevate osade toimimisest, hammaste ehitusest ja koostööst ning harjutame hambapesu võtteid. Vahva lisana on kõigil osalejatel võimalik ise hambapastat valmistada!  Lasteaialastele ja algklassidele on lisandunud ka hügieenitund "Käsi peseb kätt", mis aitab lastele aru saada puhtusest ja selle hoidmise vajalikkusest.

Põhikoolile on lisandunud murdeea muutusi käsitlev haridusprogramm "Murdeea muutused ja tärkav seksuaalsus", mis aitab sellel perioodil keha ja mõistusega toimuvat lahti selgitada.
Vanemale vanuseastmele pakume näituse “Loomulik surm” juurde spetsiaalselt loodud programme, kus käsitleme nii surma kui leina. Põhikoolile mõeldud tund kannab nime “Surm – hirmus või loomulik?” ning gümnaasiumiõpilastele pakume “Olla olemas – vajalik lein”. Mõlemad tunnid on üles ehitatud arutelu meetodil ning lisaks uutele teadmiste omandamisele saavad õpilased kasulikke oskusi igapäevases elus toimetulekuks.

Gümnaasiumiastmele pakume lisaks kahte põnevat uut tundi. “Tuleviku toit” käsitleb toiduainete tootmist, kasutamist ja raiskamist. Arutletakse sellegi üle, kuidas toita maailma järjest kasvavat rahvastikku ning osavõtjad saavad rollimängu käigus panna end farmeri, suurettevõtja või avalikkuse kingadesse.
Laboritunnis “Kuidas töötab minu süda?” saavad osalejad süvitsi uurida südame toimimist ning EKGd. See on harukordne võimalus panna end proovile laboritöös – õpilased saavad mõõtevahendite kasutamise ning tulemuste analüüsimise kogemuse. Ootame tundi ka üliõpilasi ning kõiki täiskasvanuid, kes antud teema vastu huvi tunnevad.

Hea teada! Pakume põnevaid haridusprogramme ka täiskasvanutele. Ootame teid külla!

Broneerimine ja info