Matus 1920ndatest

Hingedepäeval, 2. novembril, arutlevad muuseumis Eesti matusekombestiku pikaaegne uurija ning etnoloog Marju Kõivupuu ja noorte surmakultuuri uurija Jaanika Hunt.

Milline on kaasaegne surmakultuur? Kuidas mõjutab globaliseerumine eestimaalaste matmistavasid? Kas mineviku matmiskombestik ja arusaamad surmast on jäädavalt kadunud? Milliste probleemidega põrkub tänasel usuleigel ja ususallival ajastul kokku matusekorraldaja? Millised mälestamisevormid on levinud noortekultuuris ja virtuaalses ilmas?

Arutelu kaasaja matmiskombestikust, uskumustest ja virtuaalse elu jätkumisest leinajate tahtel ja tahtevastaselt.

Loengu hind 3€ osaleja. Samal päeval muuseumipileti ostnule tasuta - saate kogeda nii näitust kui arutelu.