2015. aastal Eesti parima püsinäituse auhinna pälvinud Eesti Tervishoiu Muuseumis avatakse 28. oktoobril uus näitus „Loomulik surm“. Näitus aitab tuua selgust surmaga seotud küsimustesse ja tunnetesse, näidates surma kui loomulikku elu osa, mida ei ole vaja karta ega müstifitseerida.

Näituse eesmärgiks on rääkida surmast kui loomulikust osast inimese elus; panna inimesi mõtlema elu ajalikkusest. „Surma meelespidamine paneb meid õigesti elama – ärksalt, inimlikult, täisväärtuslikult. Seda on vaja selleks, et meile määratud ajal lahkuda hingerahuga,“ lisas näituse kuraator Ülle Kask.
Näitus selgitab, miks ja kuidas inimesed surevad, kirjeldab kehaga toimuvaid surmajärgseid muutusi, puudutab surija kohtlemise eetilist külge ning teisi surmaga seotud teemasid.

Lisaks koostajatele saavad näitusel sõna erinevad inimesed – surmateema uurijad, muusika- ja putukaeksperdid, matusekorraldajad ning inimesed meie ümbert, kellega salvestatud intervjuud kirjeldavad erinevaid surmaga seotud mõtteid ja tundeid. Näitusel saab kuulata matusemuusikat, sooritada virtuaalset lahkamist digilaual, näha erinevaid surma ja leinaga seotud esemeid. Näituse raames toimub ka temaatiline loengusari ja muuseumitunnid.

Eesti Tervishoiu Muuseum asutati 1922. aastal eesmärgiga tõsta rahvatervise teadlikkuse taset ning seda suunda jätkame siiani. Uus püsinäitus „Avameelselt Sinu kehast“ valmis aastal 2015 ning on oma sisukuse ning interaktiivsusega parimad näituseid Eestis.

Näitus „Loomulik surm“ jääb avatuks 31. augustini 2017.

Lisainfo:

Ülle Kask
Näituste kuraator
+372 641 1732
ylle@tervishoiumuuseum.ee

Taavi Kuri
Külastusjuht
+372 555 20 824
taavi@tervishoiumuuseum.ee

Teate koostas:

Anne-May Nagel
Kommunikatsioonispetsialist
+372 555 03 946
annemay@tervishoiumuuseum.ee