Tervishoiumuuseumi IV korruse hubases auditooriumis, kuhu mahub kuni 35 huvilist toimuvad näituse "Loomulik surm" loengu- ja aruteluprogrammid.

Loengu hind 3 eurot osaline

02. november TÄNAPÄEVA MATUS, algusega kell 18:00
Arutlevad Eesti matusekombestiku pikaaegne uurija ning etnoloog Marju Kõivupuu ja noorte surmakultuuri uurija Jaanika Hunt.
Milline on kaasaegne surmakultuur? Kuidas mõjutab globaliseerumine eestimaalaste matmistavasid? Kas mineviku matmiskombestik ja arusaamad surmast on jäädavalt kadunud? Milliste probleemidega põrkub tänasel usuleigel ja ususallival ajastul kokku matusekorraldaja? Millised mälestamisevormid on levinud noortekultuuris ja virtuaalses ilmas? Arutelu kaasaja matmiskombestikust, uskumustest ja virtuaalse elu jätkumisest leinajate tahtel ja tahtevastaselt.

16. november HIRM SUREMISE EES, algusega kell 17:30
Arutlevad katastroofipiirkondades päästemissioonidel käinud Lilleküla päästekomando rühmaülem Gert Teder ja Põhja-Eesti Vähihaigete Ühenduse esinaine ning PERHi kogemusnõustaja Merike Värik.
Mobiilne maailm on toonud meie ette uue väljakutse: pideva terroriohu ning ebastabiilsuse, kus keegi ei tunne end lõpuni turvaliselt. Looduskatastroofid ja rasked surmaga lõppevad haigused jätavad ellujääjatesse hirmu. Kuidas hakkama saada surmahirmuga? Kuidas elada raske või suisa surmahaigusega?

30. november SUREMATUS, algusega kell 17:30
Arutleb teadlane, leiutaja ja endine poliitik Marek Strandberg.
Igavese elu võimalikkus tänu üha areneva teaduse saavutustele. Kas surematus on saavutatav? Kui kaugel on teaduskatsed rakutasandi elu lõppematuks jätkumiseks ja kudede, organite taastootmiseks? Kuidas muutuks ja milline näeks välja surematu inimühiskond? Millised on analoogiad teiste loomaliikidega? Miks peaks üldse inimene tahtma igavesti või siis võimalikult pikalt elada?

14. detsember MUUSIKA MATUSTEL, algusega kell 17:30
Arutleb muusikaajaloolane ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi muusikaosakonna juhataja Kristiina Kiis.
Kuidas on muutunud arusaam matustel esitatava muusika sobivusest? Milliseid tundeid tekitab leinajates muusika? Kas tuleks kasutada spetsiaalselt matustele kirjutatud või hoopis surnu lemmikmuusikat? Kas muusika kirjutamine võib heliloojale olla ka teraapiline kogemus? Kuulatakse ka muusikanäiteid.

 

2017 kevadprogrammi täpsed kuupäevad ja esinejad selguvad detsembrikuus.

USU JÕUD Mis juhtub peale surma? Miks just sellised kombed ja tabud? Kuidas religioon püüab meid lepitada surma paratamatusega? Eri religioonide nägemus surma tõlgendamisel ja nende matusekombestik. Ülevaade kristliku maailmapildi, polüteismi ja idamaade arusaamade sarnasustest ja erinevustest, lubadusteks teispoolsuses.

LEIN Mahajääjate vajalik lohutus. Kuidas läbi elada rasket kaotust? Millised viisid on leinast väljatulemiseks? Vägivaldse surma, enesetapu paine lähedastele. Lapse, surnult sündimise kaotus.

HEA SURM? Milline on väärikas ja hea surm? Mida tähendab surija palliatiivne ravi? Kuidas ja kelle keskel mina sooviksin surra? Kas elu pühadus kaalub üles raske haiguse valu ja piinad ning koorma lähedastele? Läänemaailma humanismi paradoks: eluhindava maailmavaate põrkumine indiviidikeskse taotlusega õnnele.

SURM KUNSTIS Kuidas käsitletakse surmatemaatikat kujutavas kunstis tänasel päeval ja minevikus? Milline on kunstivahendite mitmekesistumise tagajärg temaatika käsitluslaadile? Kas kaasajal on surm kunstis aktuaalne? Mil moel aitab surmakäsitlus kaasa kunstniku enda või kunsti vaataja leinaprotsessi läbimisele, kas kunstil on mingi teraapiline mõju?

PIMEDA RUUMI TERAAPIA Kuidas äralõigatuna igapäevasest elust, tegemistest ja suisa valgusest aitab meil jõuda paremini iseendani? Meditasioonivorm kus vaadatakse enda sisse jõudmaks tegelike soovide ning vajadusteni. Kuidas oma elu parem mõistmine aitab sellest elust valutumalt loobuda, üle saada surmahirmust?