Haridusprogrammis MURDEEA MUUTUSED JA ÄRKAV SEKSUAALSUS antakse üldpilt inimese seksuaalsusest ja tutvustatakse teemakohaseid mõisteid. Noortele tutvustatakse valikuid, mida murdeiga endaga kaasa toob ning seletatakse kuidas kohaneda muutustega, mida ise suunata ei ole võimalik. Arutletakse iluideaalide, soorollide ning identiteedi loome üle. Iseseisva töö käigus tutvutakse ekspositsioonis teematubadega, millele järgneb ühine töölehtede kontroll. Õpilastele tutvustakse turvaseksi põhimõtteid, mille käigus proovitakse läbi kondoomi paigaldamine. 

Tunnis käsitletavad teemad: inimese keha ja selle areng; viljakus ja soojätkamine; seksuaalsus, tervis ja heaolu; seksuaalsuse sotsiaalsed ja kultuurilised mõjurid; seksuaalõigused.

Täpsem sisututvustus õpetajatele.

Kestvus: 120 min (Sellest 15 minutit on mõeldud loengu keskel iseseisvale tööle ekspositsioonis)
Sihtgrupp: 14. – 17.aastased (6. – 9.kl; 5.klassile hindab tunni sobivust õpetaja)
Hind: 6€/õpilane
Grupi suurus: min 10, max 20 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.
NB! Koolide kutsel viime õppetundi läbi ka muuseumist väljas.

Täpsem info 6411 886 ja gruppide registreerimine bron@tervishoiumuuseum.ee

Tutvu põhikoolile pakutavate haridusprogrammidega siin.