Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutasid 29. aprillil Kultuurikatlas välja õpilaste teadustööde riikliku konkursi võitjad. Selle raames andsime juba viiendat aastat välja Eesti meditsiinialaste tööde eripreemiad.

Eripreemia laureaadid pälvisid 250.- eurot auhinnaraha ja võimaluse publitseerida oma uurimistöö ajakirjas Eesti Arst 2016 aasta juunikuunumbris.

Kerstin Vestel
Juhendaja: Kaili Miil
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

Uneprobleemid gümnaasiumiealistel noortel.
Teema valik on igati ajakohane. Töö on hästi mõistetav ja huvitav lugeda ning annab meie arvates tõese teadmise uuritud koolide õpilaste uneprobleemidest. Töös toodud tulemused panevad noorte elu ja koolitöö üle mõtlema

Karl-Erik Lett
Juhendajad: Marika Tammaru, Andres Raa
Tallinna Reaalkool

Vereanalüüsi teostamist mõjutavad preanalüütilised tegurid.
Teema valik näitab autori tõsist huvi meditsiini vastu ja puudutab ühte arstialadest – laboratooriumi arsti tööd. Uurimus oli eksperimentaalne ja autor võttis sellest aktiivselt osa. 

Link Eesti Teadusagentuuri õpilastööde konkursi kodulehele