Muuseum sulges renoveerimiseks külastajatele uksed 2011 aasta augustis. Kogu renoveerimisprotsessi võib tinglikult jagada kaheks etapiks. Esimene etapp on seotud kogu maja renoveerimise ja uuendamisega. Uute kütte ja ventilatsioonivõrkude väljaarendamisega, nõrkvoolusüsteemide vahetamise ja katusekorruse väljaehitamisega. Teine etapp moodustub muuseumi uue püsiekspositsiooni ideelisest loomisest ja rajamisest.

Muuseumi hoonete esimene ehk ehituslik etapp valmis taaskord mitmes osas. Kyoto protokolli alusel Eestile eraldatud saastekvoodi rahadest valmis kõik see, mida saab nimetada CO2 abikõlbulikuks ehituseks ehk osa, mis aitab edaspidi kokku hoida muuseumi kütte- ja elektrienergia kulusid. Kuna muuseumi renoveerimine ei koosnenud vaid tehnovõrkude säästlikumaks muutmisest vaid ühe suurema muudatusena soovisime välja arendada hoonete katusekorruse töö- ja koolitusruumideks siis kõik see, mis ei mahtunud Kyoto protokollide rahastamise alla tuli investeeringuna Riigi Kinnisvara As-ilt. Terviklikult valmis muuseumi ehituslik etapp 2013 aasta septembrikuus.

Tänu mitmele muudatusele nagu pööningukorruse väljaehitamine ning muuseumi fondi kolimisega Eesti Hoiuraamatukogu ruumidesse vabanes täiendavat lisapinda, et laiendada loodavat ekspositsiooni ning luua uus auditoorium ning õppeklassid.

Muuseumi renoveerimise alustamisega võtsime endale riski, sest kaugeltki ei olnud koos finantsvahendid, millede eest läbi viia kogu muuseumi uuenduskuuri. Asja muutis keerulisemaks ka põhimõtteline otsus majja vana püsiekspositsiooniga enam mitte naaseda. Vürtsi lisas Euroopa Liidu struktuurfondide rahastamisperioodi lõppemine ja alanud masu.

Muuseumi uue püsiekspositsiooni loomise rahastamine on siiani toimunud kolmes erinevas etapis, kus 2012 ja 2013 aastatel toetas näituse väljaarendamist Kultuuriministeerium ning 2013 aastal lisas puuduva osa Riigi Kinnisvara AS. Seega on püsiekspositsioon valminud jupikaupa koosnedes loomulikult mitmetest erinevatest hangetest, mis on läbi viidud nii muuseumi kui Riigi Kinnisvara AS poolt. Oma osaga uude ekspositsiooni on panustanud Sotsiaalministeerium ja hambaravikeskus Kliinik32.

31 mail avame taaskord külastajatele uksed, kus Teid võtab vastu vana hoone täielikult uuenenud sisuga. Avatud saab muuseumi hoonete II korrusel paiknev ekspositsioon „Avameelselt Sinu kehast“, mis paikneb kokku 524 ruutmeetril. Võrdluseks võib ära tuua, et 3 aastat tagasi suletud muuseumis oli püsiekspositsiooni all kokku 450 ruutmeetrit. III korruse täielik ekspositsioon valmib järgmise aasta veebruariks kui on käimas muuseumi 90. juubeliaasta. Seejärel saab muuseumil olema 670 ruutmeetrit püsiekspositsioonipinda.

Tere tulemast!