Sihtasutus Eesti Tervishoiu Muuseum kuulutab välja avaliku konkursi Sihtasutuse Eesti Tervishoiu Muuseumi JUHATUSE LIIKME koha täitmiseks

Juhatuse liige vastutab muuseumi igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on  muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine. Juhatuse liikme ülesanded tulenevad sihtasutuse nõukogu otsustest, sihtasutuse põhikirjast ja kehtivatest  õigusaktidest.

Eesti Tervishoiu Muuseum kujundab väärtushinnanguid tervislikest eluviisidest alates 1924. aastast. Seda läbi näituste, muuseumihariduse ja teiste anatoomia- ja füsioloogiaalaste teadmiste ja tegevuste pakkumise.

Meil on kaasaegne muuseum, vastremonditud keskaegne maja vanalinnas, auhinnatud näitused ning vajadus uue väärt kolleegi järele.

Kandideerimise eelduseks on:

 • riiklikult tunnustatud kõrgharidus;
 • muuseumi tegevusvaldkonna tundmine;
 • muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine
 • majandusalased üldteadmised ning teadmised asutuse finantsjuhtimisest;
 • juhtimispõhimõtete tundmine ja nende praktilise rakendamise oskus
 • oskus planeerida tööprotsessi ja korraldada alluvate tööd;
 • algatus- ja analüüsivõime;
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • eesti keele oskus kõrgtaseme ja hea inglise keele oskus.

Selleks, et kandideerida, palume esitada järgmised dokumendid:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
 • kandidaadi visioon Eesti Tervishoiu Muuseumi arengust aastatel 2018-2022 (kuni 3 lk).

Töökoht asub Tallinnas.
Tööle asumine: 1. mai 2018.

Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 30. märtsiks 2018 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna
aadressil mirjam.raabis@kul.ee märgusõnaga “Eesti Tervishoiu Muuseum”.

Lisainformatsioon: Mirjam Rääbis, SA Eesti Tervishoiu Muuseumi nõukogu esimees, telefon 5090096

Broneeri

Nimi*:

Asutuse nimi:

E-post*:

Telefon*:

Külastajate vanus*:

8. aastased ja/või nooremad

õpilased

üliõpilased

täiskasvanud

pensionärid

Grupi suurus*:

Eelistatud külastusaeg:

Keel:

Kommentaarid:

OLEN HUVITATUD:

Muuseumituur:

üldtuur

temaatiline tuur

Haridusprogramm:

Avalik lahkamine

Elustamise ABC

Minu muutuv mina

Anatoomiakursus

Hambatund

Meisterdades targaks

Käsi peseb kätt

Nägemata nähtud maailm

Laboritund "Kuidas töötab minu süda"

Söö terviseks

Südamesõbrad

Õnnetus ei hüüa tulles

Murdeea muutused ja ärkav seksuaalsus

Tuleviku toit

Teeme musi magusaks

Moos ja toos - suhkrutarbimise ajajoon

Suhkur on valge surm - müüt või tõde?

Surm - hirmus või loomulik?

Olla olemas - vajalik lein

Soovin liituda muuseumi uudiskirjaga

Palun täitke järgnevad kohustuslikud väljad: