LABORITUND "KUIDAS TÖÖTAB MINU SÜDA?"

Vaatame ja arutleme kuidas süda töötab, uurime EKG olemust ja tähtsust südame töötsüklite analüüsimisel. Kasutades Vernier andmekogujaid saab iga osaline mõõta enda EKGd ja seda analüüsida, mille tulemusena mõtestatakse lahti südame töötsüklid ja tööpõhimõte. Vaatame sagedamaid EKG ebakorrapärasusi.
Mõõdame vererõhku ja arutame kuidas on omavahel seotud vererõhk, veresoonte elastsus ja südamelöögid. Selgitame miks on vererõhu jälgimine oluline, räägime millistes piirides vererõhk olla võiks ja millised tegurid seda mõjutavad.
Kestus: 90 minutit (sh 15 minutit teema sissejuhatust ekspositsioonis)
Hind: 10 € osaleja
Grupi suurus: min 10 inimest

OLLA OLEMAS – VAJALIK LEINSurmajuur
Iga inimene peab ühel hetkel seisma silmitsi elu paratamatusega – see lõppeb. Teadmine jõuab meieni kas läbi kellegi raske haiguse, õnnetusjuhtumi, enesetapu või lihtsalt vanusest tuleneva surmaga. Arutelu selle üle – mis on surm, miks see vajalik on, kuidas füüsiline suremise protsess välja näeb, sellega kaasnev kaotusvalu ja raske lein – aitab ootamatu sündmusega leppida ja selleks enam valmis olla. Protsessi käigus püütakse jõuda selguseni kuidas parimal viisil kaotusvalu tundvat lähedast või klassikaaslast aidata, millised on leinamise etapid, leina väljendusviisid ja kuidas leinast üle saada.
Arutelus osalenu lihvib oma väljendus- ja meeskonnatöö oskust, õpib tundma temaatikaga seotud eelarvamusi, sotsiaalseid norme ja käitumismustreid. Mõistab, et vastavalt kogemusele ja iseloomule reageerime samadele tunnetele erinevalt.

Leina teema käsitlemisel soovitame külastada ka VAT Teatri etendust "Kas kalad magavad". Samuti leiab nende kodulehelt leina puudutavat lisamaterjali.


Kestus: kuni 120 min (sh tutvumine püsinäitusel asuva surma teemalise toaga külastusjuhi saatel, ca 60 min arutelu ja grupitööd ning ca 20-30 min vaba aeg, mille käigus on võimalik iseseisvalt tutvuda püsinäitusega).
Hind:10 € täiskasvanu
Grupi suurus: min 10 inimest. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

NÄGEMATA NÄHTUD MAAILM

Nägemine on inimese jaoks väga tähtis ning elu pimedana on keeruline isegi ette kujutada. Silmade kaudu saame 90% infost selle kohta, mis meie ümber toimub ning seepärast on nägemine üks meie tähtsamaid meeli.
Tunnis räägime inimese silmade anatoomiast ning saame teada, miks osad inimesed näevad ja teised mitte. Tutvume erinevate abivahenditega, mida kasutavad nii pimedad kui nägemisraskustega inimesed. Selgitame enamlevinud nägemisprobleeme ning õpime seda, kuidas oma silmade tervise eest kõige paremini hoolitseda.
Iga tunnis osaleja saab ise järele proovida, kuidas pimedad inimesed kirjutavad, joonistavad ning oma igapäevases elus ringi liiguvad. Räägime sellest, kuidas saame pimedale inimesele vajadusel abiks olla.
Kestus: kuni 90min (sellest ca 60-75 min juhendatud tegevus ja ca 15-30 min iseseisvalt muuseumiga tutvumine õpetajate ja külastusjuhi saatel)
Hind: 10 € osaleja
Grupi suurus: min 10 inimest.

ESMAABI ABC

Õnnetused ja äkilised tervisehäired võivad tabada meist igaüht kas tänaval, kodus, koolis või tööl. Meie kohus on kannatanut märgata ja vajadusel anda esmaabi. Programmis tutvume erinevate esmaabi nõudvate olukordadega ning vaatame kuidas saame kõige paremini hädas olijat abistada. Kui meil on teadmised, kuidas aidata, võime päästa kellegi elu.
Tunni tulemusena oskab osalenu hinnata ohusituatsiooni, oskab ümbrust turvalisemaks muuta, kutsuda kiirabi, teha südamemassaaži, avada kannatanu hingamisteid, sulgeda verejooksu, anda esmaabi põletuse korral jne.
Kestus: 60-90min (sellest ca 60-75 min juhendatud tegevus ja ca 15 min iseseisvalt muuseumiga tutvumine õpetajate ja külastusjuhi saatel)
Hind: 10 € osaleja
Grupi suurus: min 10 osalejat.

TEADUSTEATER „AVALIK LAHKAMINE“

Esimesed avalikud lahkamised toimusid Paduas Itaalias (1594) kus arstid, tudengid ja paremal elujärjel kodanikud said koguneda amfiteatrikujulisse ringauditooriumi ning tähelepanelikult jälgida läbiviidavat lahkamist või operatsiooni. Sellest ka nimetus anatoomiateater - Theatrum anatomicum.
"Avalik lahkamine" toimub muuseumitunni formaadis, kus esimeses pooles tutvume meditsiini, täpsemalt anatoomia ajalooga. Vaatame, millised nägid välja vanad anatoomiajoonised, kuidas õpetlased inimkeha ja selle toimimist kujutasid ning sellest aru said.
Tunni teises pooles teeme "avaliku lahkamise" võttes abiks silikoonist nuku Markuse. Uurime inimkeha siseehitust ja siseorganite tööd. Saame teada, kus siseorganid paiknevad, millised nad välja näevad ja milleks neid vaja on.
Teadusteater toimub 4. korruse väikeses ringauditooriumis, mis markeerib anatoomikumide anatoomiateatreid. Selle kestel ei külastata muuseumi näituseruume. Sobib vanemale koolieale (alates 8.klassist) ja täiskasvanutele, kes soovivad kinnistada anatoomiatundides õpitut ning hankida uusi teadmisi meditsiiniajaloost.
Kestus: ca 60min
Hind: 5 € osaleja
Grupi suurus: min 12 osalejat.

NB! Kui soovite lisaks "Avalikule lahkamisele" ka muuseumituuri, siis kestab programm kokku ca 2 tundi ja 15 minutit. Hind osalejale 10€