UUS! ANATOOMIA KURSUS 9. KLASSILE

Koostöös Tallinna Reaalkooliga valminud haridusprogramm toetab 9. klassi anatoomiaõpet viie teematunniga. Käsitleme kursuse raames elundkondi, meelelundkonda, rakku ja DNAd, murdeiga ning inimese evolutsiooni.

Kursus ühendab endas teadusteatri, temaatilised loengud, laboratoorsed katsed, praktilised tegevused ja erinevad metoodilised lähenemised. Kõik see seotakse ühtseks tervikuks Tervishoiumuuseumi ainulaadses keskkonnas.

Muuseumis leiduvad eksponaadid võimaldavad teemasid paremini näitlikustada ning on abiks teemade avamisel, andes võimaluse õpitut tavalisest erineval viisil kogeda. Soovi korral saame programmi klassi vajadustele kohandada.

Täpsem sisututvustus õpetajale

Kestus: Iga külastus kestab 90 minutit. Kokku on 5 külastust.
Sihtgrupp: 9. klass
Hind: 15€ õpilasele kogu kursuse eest, sisaldab 5 külastust.
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

MURDEEA MUUTUSED JA ÄRKAV SEKSUAALSUS

Loengus antakse üldpilt inimese seksuaalsusest ja tutvustatakse teemakohaseid mõisteid. Noortele tutvustatakse valikuid, mida murdeiga endaga kaasa toob ning seletatakse kuidas kohaneda muutustega, mida ise suunata ei ole võimalik.

Arutletakse iluideaalide, soorollide ning identiteedi loome üle. Iseseisva töö käigus tutvutakse ekspositsioonis teematubadega, millele järgneb ühine töölehtede kontroll.

Õpilastele tutvustakse turvaseksi põhimõtteid, mille käigus proovitakse läbi kondoomi paigaldamine.
Tunnis käsitletavad teemad: inimese keha ja selle areng; viljakus ja soojätkamine; seksuaalsus, tervis ja heaolu; seksuaalsuse sotsiaalsed ja kultuurilised mõjurid; seksuaalõigused.

Täpsem sisututvustus õpetajatele.

Kestus: 120 min (Sellest 15 minutit on mõeldud loengu keskel iseseisvale tööle ekspositsioonis)
Sihtgrupp: 14. – 17.aastased (6. – 9.kl; 5.klassile hindab tunni sobivust õpetaja
Hind: 6€ õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

Näituse "Loomulik surm" haridusprogramm SURM – HIRMUS VÕI LOOMULIK?

Iga inimene peab ühel hetkel seisma silmitsi elu paratamatusega – see lõppeb. Teadmine jõuab meieni kas läbi kellegi raske haiguse, õnnetusjuhtumi, enesetapu või lihtsalt vanusest tuleneva surmaga. Arutelu selle üle – mis on surm, miks see vajalik on, kuidas füüsiline suremise protsess välja näeb, sellega kaasnev kaotusvalu ja raske lein – aitab ootamatu sündmusega leppida ja selleks enam valmis olla.

Protsessi käigus püüab iga osaleja mõtestada enda jaoks kaotusvalu ja leinamise tähendust, surma vajalikkust ja sellega seotud tunnete leevendamise võimalusi. Kui surm ei ole noore inimese maailma veel lähedalt puudutanud, siis kaotusvalu on tundud igas vanuses inimene – olgu selleks siis lemmiklelu ärakadumine, vanemate lahutus või sõbrasuhte katkemine. Leinamine ja millegi kaotamine toovad esile sarnaseid tundeid.

Arutelus osalenu lihvib oma väljendus- ja meeskonnatöö oskust, õpib tundma temaatikaga seotud eelarvamusi, sotsiaalseid norme ja käitumismustreid. Mõistab, et vastavalt kogemusele ja iseloomule reageerime samadele tunnetele erinevalt.

Kestus: kuni 90min (sellest ca 30 min tutvumine ajutise näitusega „Loomulik surm“ õpetajate ja külastusjuhi saatel, ca 45 min arutelu ja grupitööd ning ca 15 min vaba aeg, mille käigus on võimalik iseseisvalt tutvuda ka püsinäitusega).
Hind: 6€ õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.
Info näituse kohta

UUS! INGLITE MEISTERDAMISE TUND

Tule toredaid ingleid meisterdama! Selles tunnis saad endale  või sõbrale päris isikliku kaitseingli valmistada. Tunni raames valmivad inglid on valged ning umbes 10 cm läbimõõduga.

Kipssidemest ingli meisterdamine kestab kuni 30 minutit, pärast meisterdamist on võimalik veeta aega muuseumis. Soovi korral pakume gruppidele tunni raames lühikest giidituuri näitusel "Loomulik surm".

Kestus: 60 min (sellest ca 30 min meisterdamine ja ca 30 min muuseumiga tutvumine õpetajate ja külastusjuhi saatel)
Hind: 6€ õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 7 õpilase puhul 1 grupi saatja tasuta. Tunni hinnas sisaldub materjal, juhendamine ning muuseumiga tutvumine.

NÄGEMATA NÄHTUD MAAILM

Nägemine on inimese jaoks väga tähtis ning elu pimedana on keeruline isegi ette kujutada. Silmade kaudu saame 90% infost selle kohta, mis meie ümber toimub ning seepärast on nägemine üks meie tähtsamaid meeli.

Tunnis räägime inimese silmade anatoomiast ning saame teada, miks osad inimesed näevad ja teised mitte. Tutvume erinevate abivahenditega, mida kasutavad nii pimedad kui nägemisraskustega inimesed. Selgitame enamlevinud nägemisprobleeme ning õpime seda, kuidas oma silmade tervise eest kõige paremini hoolitseda.

Iga tunnis osaleja saab ise järele proovida, kuidas pimedad inimesed kirjutavad, joonistavad ning oma igapäevases elus ringi liiguvad. Räägime sellest, kuidas saame pimedale inimesele vajadusel abiks olla.

Kestus: 60-90 min (sellest ca 45-60min juhendatud tegevus ja ca 15-30min iseseisvalt muuseumiga tutvumine õpetaja ja külastusjuhi saatel)
Hind: 6€ õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

SÖÖ TERVISEKS 

Toitumine on oluline osa inimese elust. Seepärast on tähtis, et vastavad baasteadmised omandatakse juba varakult. Tunnis räägime tervisliku toitumise vajadusest ning tutvume taldrikureegli ja toidupüramiidiga.

Selgitame, miks ei ole liigse suhkru ja soola tarbimine kasulik ning millist rolli mängib meie kehas vesi. Räägime mitmekesise toitumise tähtsusest, õpime tundma inimesele vajalikke vitamiine ja toitaineid ning uurime miks on mõned toiduained kasulikumad kui teised.

Haridusprogrammis osalenud õpilane mõistab tervisliku toitumise vajadust ja olulisemaid toiduvaliku põhimõtteid ning oskab saadud teadmiste najal teha paremaid valikuid.
Kestus: 60-90 min (sellest ca 45-60min juhendatud tegevus ja ca 15-30min iseseisvalt muuseumiga tutvumine õpetaja ja külastusjuhi saatel)
Hind: 6€ õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

ELUSTAMISE ABC

Õnnetused ja äkilised tervisehäired võivad tabada meist igaüht kas tänaval, kodus, koolis või tööl. Meie kohus on kannatanut märgata ja vajadusel anda esmaabi. Programmis tutvume erinevate esmaabi nõudvate olukordadega ning vaatame kuidas saame kõige paremini hädas olijat abistada. Kui meil on teadmised, kuidas aidata, võime päästa kellegi elu.

Tunni tulemusena oskab osalenu hinnata ohusituatsiooni, oskab ümbrust turvalisemaks muuta, kutsuda kiirabi, teha südamemassaaži, avada kannatanu hingamisteid, sulgeda verejooksu, anda esmaabi põletuse korral jne.
Kestus: kuni 90min (sellest ca 60-75 min juhendatud tegevus ja ca 15 min iseseisvalt muuseumiga tutvumine õpetajate ja külastusjuhi saatel)
Hind: 6€ õpilane 
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

TEADUSTEATER „AVALIK LAHKAMINE"

Esimesed avalikud lahkamised toimusid Paduas Itaalias (1594) kus arstid, tudengid ja paremal elujärjel kodanikud said koguneda amfiteatrikujulisse ringauditooriumi ning tähelepanelikult jälgida läbiviidavat lahkamist või operatsiooni. Sellest ka nimetus anatoomiateater - Theatrum anatomicum.

"Avalik lahkamine" toimub muuseumitunni formaadis, kus esimeses pooles tutvume meditsiini, täpsemalt anatoomia ajalooga.

Vaatame, millised nägid välja vanad anatoomiajoonised, kuidas õpetlased inimkeha ja selle toimimist kujutasid ning sellest aru said.
Tunni teises pooles teeme "avaliku lahkamise" võttes abiks silikoonist nuku Markuse. Uurime inimkeha siseehitust ja siseorganite tööd. Saame teada, kus siseorganid paiknevad, millised nad välja näevad ja milleks neid vaja on.

Teadusteater toimub 4. korruse väikeses ringauditooriumis, mis markeerib anatoomikumide anatoomiateatreid. Selle kestel ei külastata muuseumi näituseruume. Sobib vanemale koolieale (alates 8.klassist) ja täiskasvanutele, kes soovivad kinnistada anatoomiatundides õpitut ning hankida uusi teadmisi meditsiiniajaloost.

Kestus: ca 60min 
Hind: 3€ õpilane
Grupi suurus: min 12 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta

NB! Kui soovite lisaks Avalikule lahkamisele ka muuseumituuri, siis kestab programm kokku ca 2 tundi ja 15 minutit. Hind osalejale 7€

MEISTERDADES TARGAKS

Polümeersavist maskid

Muuseumikunstniku käe all voolitakse õppeklassis anatoomiliselt täpseid hambaid, silmamune, südameid või baktereid. Kui on soov, siis võib eelneva kokkuleppe korral voolida ka mõnda muud kehaosa. Voolitavad vidinad on umbes 2-5 cm suurused ja sobivad nii kaela kui seinale riputamiseks. Juurde räägitakse kehaosade anatoomilisest ehitusest ja funktsioonidest. Sel ajal kui savi ahjus küpseb, tutvuvad õpilased külastusjuhi saatel püsinäituse vastavateemalise osaga.

Polümeersavist taiesed küpsetatakse muuseumis kohapeal ära ning iga voolija saab oma töö endaga kaasa. 

Polümeersavist bakteridKestus: 75-90 min 
Hind:
 7€ õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta

 

Broneeri

Nimi*:

Asutuse nimi:

E-post*:

Telefon*:

Külastajate vanus*:

8. aastased ja/või nooremad

õpilased

üliõpilased

täiskasvanud

pensionärid

Grupi suurus*:

Eelistatud külastusaeg:

Keel:

Kommentaarid:

OLEN HUVITATUD:

Muuseumituur:

üldtuur

temaatiline tuur

Haridusprogramm:

Avalik lahkamine

Esmaabi ABC

Meeltelabor

Meisterdades targaks

Käsi peseb kätt

Nägemata nähtud maailm

Näituse "Loomulik surm" haridusprogramm

Laboritund "Kuidas töötab minu süda"

"

Söö terviseks

Südamesõbrad

Õnnetus ei hüüa tulles

Murdeea muutused ja ärkav seksuaalsus

Tuleviku toit

Soovin liituda muuseumi uudiskirjaga

Palun täitke järgnevad kohustuslikud väljad: