UUS! BAKTERID – HALDJAD VÕI DIKTAATORID?

Meie uus aastanäitus “Mina, superorganism” räägib bakterite ja inimese kooselust. Tutvustame kiiresti arenevat teadus- ja meditsiiniharu ning uurime, kuidas keha mikroobikooslused mõjutavad meie tervist ja heaolu.

Näituse juurde kuuluvas muuseumitunnis tutvuvad õpilased juhendatud rühmatöö käigus mikrobioloogiaga, täpsemalt bakterite uurimisega eri teadusharudes. Grupitööks näitusel antakse igale rühmale tahvelarvuti, milles olev rakendus aitab infot koondada. Õppeklassis saab käed külge panna, harjutada mikroskopeerimist, valmistada preparaate ja analüüsida tehtud töö tulemusi. Tegevuste käigus lihvitakse koostööoskust ja digipädevusi. Muuseumitunni lõpuks on õpilased omandanud teadmiseid bakterite uurimise ja kasutamise kohta toiduainetööstuses ning meditsiinis. Samuti on noortel kujunenud arusaam enda mikrobioomi olulisusest ja viisidest, kuidas selle eest hoolt kanda.

Kestus: 90 min
Sihtgrupp: 7.-9. klass (6. klass kokkuleppel) 
Hind: 6€ õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta
Pakume kuni: august, 2020

 

SÕLTUV VÕI SÕLTUMATU

Uues mõtteainet pakkuvas muuseumitunnis tegelevad õpilased uimastite (sh alkoholi ja tubaka) kasutamise problemaatikaga. Kaardistatakse ja uuritakse lähemalt põhjuseid, miks noored uimasteid kasutavad ning rühmatööna analüüsivad õpilased proovimise, tarvitamise ja kuritarvitamise tagajärgi. Lähemalt tutvutakse sõltuvuse kujunemise ja mõjudega närvisüsteemile, õpilased mõistavad ja toovad ka ise välja riske, mida katsetused erinevate narkootiliste ainetega kaasa toovad.

Iga õpilane saab tunnis töölehe, mille abil kaardistab enda tunded ning tunnete seose käitumise ja uimastite kasutamisega. Ühtlasi toovad õpilased välja peamised ärevuse ja pingete tekitajad, arutledes kas uimastite tarvitamine pingete maandajana on jätkusuutlik ja mõistlik lahendus.

Muuseumitunni sisu ja tegevused on kooskõlas Tervise Arengu Instituudi ning Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) uimastiennetuse strateegiatega.

Kestus: 75 - 90 min 
Sihtgrupp: 7. - 9. klass
Hind: 6 € õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta. 

 

MURDEEA MUUTUSED JA ÄRKAV SEKSUAALSUS

Loengus antakse üldpilt inimese seksuaalsusest ja tutvustatakse teemakohaseid mõisteid. Noortele tutvustatakse valikuid, mida murdeiga endaga kaasa toob ning seletatakse kuidas kohaneda muutustega, mida ise suunata ei ole võimalik.

Arutletakse iluideaalide, soorollide ning identiteedi loome üle. Iseseisva töö käigus tutvutakse ekspositsioonis teematubadega, millele järgneb ühine töölehtede kontroll.

Õpilastele tutvustakse turvaseksi põhimõtteid, mille käigus proovitakse läbi kondoomi paigaldamine.
Tunnis käsitletavad teemad: inimese keha ja selle areng; viljakus ja soojätkamine; seksuaalsus, tervis ja heaolu; seksuaalsuse sotsiaalsed ja kultuurilised mõjurid; seksuaalõigused.

Täpsem sisututvustus õpetajatele.

Kestus: 120 min (Sellest 15 minutit on mõeldud loengu keskel iseseisvale tööle ekspositsioonis)
Sihtgrupp: 14 – 17aastased (6. – 9. klass, 5. klassi õpilaste jaoks hindab tunni sobivust õpetaja)
Hind: 7 € õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

 

MINU MUUTUV MINA

Tunnis uurime mänguliste meetoditega, mida toob endaga kaasa suureks kasvamine. Räägime murdeeas toimuvatest vaimsetest ja kehalistest muutustest. Vaatame, kuidas keha arengut ise tähele panna ja kuidas aru saada, et kõik kulgeb just nii nagu peab. Arutame läbi parimad viisid enese hügieeni eest hoolitsemiseks. Arendame kehast rääkimiseks sobilikku sõnavara ja arutleme kellele nö keha kuulub, kuidas ja mis tingimistel peaksid erinevate inimeste vahelised kokkupuuted toimuma. Mängime „Ei“ mängu, mis julgustab lapsi oma autonoomsuse eest seisma ning tutvume seksuaalõigustega.

Tunni lõpetab külaskäik ekspositsiooni teematubadesse. Näha saab inimese elu algust ning arengut, mis eelneb inimese sünnile. Võimalus on vaadata omal käel ringi ning külastusjuht vastab küsimustele.
Tunnis käsitletavad teemad:

• inimese keha ja selle areng,
• hügieen,
• seksuaalsus, tervis ja heaolu,
• seksuaalõigused,
• soojätkamine.

Programm toetub Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa piirkondliku büroo ja Euroopa seksuaalhariduse standarditele.

Kestus: 90 min (auditoorne loeng, praktiliste harjutustega. Tunni lõpus külastus ekspositsiooni teematubades: mees ja naine, loote areng ja inimese seksuaalsus)
Sihtgrupp: 9 – 13a (klassid 3 - 5)
Hind: 5 € õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta

 

OLLA OLEMAS – VAJALIK LEIN

Iga inimene peab ühel hetkel seisma silmitsi elu paratamatusega – see lõppeb. Teadmine jõuab meieni kas läbi kellegi raske haiguse, õnnetusjuhtumi, enesetapu või lihtsalt vanusest tuleneva surmaga. Arutelu selle üle – mis on surm, miks see vajalik on, kuidas füüsiline suremise protsess välja näeb, sellega kaasnev kaotusvalu ja raske lein – aitab ootamatu sündmusega leppida ja selleks enam valmis olla. Protsessi käigus püütakse jõuda selguseni kuidas parimal viisil kaotusvalu tundvat lähedast või klassikaaslast aidata, millised on leinamise etapid, leina väljendusviisid ja kuidas leinast üle saada.

Arutelus osalenu lihvib oma väljendus- ja meeskonnatöö oskust, õpib tundma temaatikaga seotud eelarvamusi, sotsiaalseid norme ja käitumismustreid, ning mõistab, et vastavalt kogemusele ja iseloomule reageerime samadele tunnetele erinevalt.

Leina teema käsitlemisel soovitame õpilastega külastada ka VAT Teatri etendust "Kas kalad magavad".  Samuti leiab nende kodulehelt leina puudutavat lisamaterjali.

Kestus: kuni 120 min (sh tutvumine püsinäitusel asuva surmateemalise toaga õpetajate ja külastusjuhi saatel, ca 60 min arutelu ja grupitööd ning ca 20-30 min vaba aeg, mille käigus on võimalik iseseisvalt tutvuda püsinäitusega).
Hind: 7 € õpilane
Sihtgrupp: sobib õpilastele alates 7. klassist.
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

 

NÄGEMATA NÄHTUD MAAILM

Nägemine on inimese jaoks väga tähtis ning elu pimedana on keeruline isegi ette kujutada. Silmade kaudu saame 90% infost selle kohta, mis meie ümber toimub ning seepärast on nägemine üks meie tähtsamaid meeli.

Tunnis räägime inimese silmade anatoomiast ning saame teada, miks osad inimesed näevad ja teised mitte. Tutvume erinevate abivahenditega, mida kasutavad nii pimedad kui nägemisraskustega inimesed. Selgitame enamlevinud nägemisprobleeme ning õpime seda, kuidas oma silmade tervise eest kõige paremini hoolitseda.

Iga tunnis osaleja saab ise järele proovida, kuidas pimedad inimesed kirjutavad, joonistavad ning oma igapäevases elus ringi liiguvad. Räägime sellest, kuidas saame pimedale inimesele vajadusel abiks olla.

Kestus: 60-90 min (sellest u 60-75 min juhendatud tegevus ja u 15-30min iseseisvalt muuseumiga tutvumine õpetaja ja külastusjuhi saatel)
Hind: 6 € õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

 

SÖÖ TERVISEKS!

Toitumine on oluline osa inimese elust. Seepärast on tähtis, et vastavad baasteadmised omandatakse juba varakult. Tunnis räägime tervisliku ja säästliku toitumise vajadusest ning tutvume taldrikureegli ja toidupüramiidiga.

Selgitame, miks ei ole liigse suhkru ja soola tarbimine kasulik ning millist rolli mängib meie kehas vesi. Räägime mitmekesise toitumise tähtsusest, õpime tundma inimesele vajalikke vitamiine ja toitaineid ning uurime miks on mõned toiduained kasulikumad kui teised.

Haridusprogrammis osalenud õpilane mõistab tervisliku toitumise vajadust ja olulisemaid toiduvaliku põhimõtteid ning oskab saadud teadmiste najal teha paremaid valikuid.

Kestus: 60-90 min (sellest u 60-75 min juhendatud tegevus ja u 15-30min iseseisvalt muuseumiga tutvumine õpetaja ja külastusjuhi saatel)
Hind: 6 € õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

 

ESMAABI ABC

Õnnetused ja äkilised tervisehäired võivad tabada meist igaüht kas tänaval, kodus, koolis või tööl. Meie kohus on kannatanut märgata ja vajadusel anda esmaabi. Programmis tutvume erinevate esmaabi nõudvate olukordadega ning vaatame kuidas saame kõige paremini hädas olijat abistada. Kui meil on teadmised, kuidas aidata, võime päästa kellegi elu.

Tunni tulemusena oskab osalenu hinnata ohusituatsiooni, oskab ümbrust turvalisemaks muuta, kutsuda kiirabi, teha südamemassaaži, avada kannatanu hingamisteid, sulgeda verejooksu, anda esmaabi põletuse korral jne.

Kestus: kuni 90 min (sellest u 60-75 min juhendatud tegevus ja u 15 min iseseisvalt muuseumiga tutvumine õpetajate ja külastusjuhi saatel)
Hind: 6 € õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

 

ANATOOMIA KURSUS 9. KLASSILE

Koostöös Tallinna Reaalkooliga valminud haridusprogramm toetab 9. klassi anatoomiaõpet viie teematunniga. Käsitleme kursuse raames elundkondi, meelelundkonda, rakku ja DNAd, murdeiga ning inimese evolutsiooni.
Kursus ühendab endas teadusteatri, temaatilised loengud, laboratoorsed katsed, praktilised tegevused ja erinevad metoodilised lähenemised. Kõik see seotakse ühtseks tervikuks Tervishoiumuuseumi ainulaadses keskkonnas.
Muuseumis leiduvad eksponaadid võimaldavad teemasid paremini näitlikustada ning on abiks teemade avamisel, andes võimaluse õpitut tavalisest erineval viisil kogeda. Soovi korral saame programmi klassi vajadustele kohandada.
Täpsem sisututvustus õpetajale

Kestus: Iga külastus kestab 90 minutit. Kokku on 5 külastust.
Sihtgrupp: 9. klass
Hind: 25€ (üksikult tellides 7€/muuseumitund)
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

 

TEADUSTEATER „AVALIK LAHKAMINE"

Esimesed avalikud lahkamised toimusid Paduas Itaalias (1594) kus arstid, tudengid ja paremal elujärjel kodanikud said koguneda amfiteatrikujulisse ringauditooriumi ning tähelepanelikult jälgida läbiviidavat lahkamist või operatsiooni. Sellest ka nimetus anatoomiateater - Theatrum anatomicum.

"Avalik lahkamine" toimub muuseumitunni formaadis, kus esimeses pooles tutvume meditsiini, täpsemalt anatoomia ajalooga.

Vaatame, millised nägid välja vanad anatoomiajoonised, kuidas õpetlased inimkeha ja selle toimimist kujutasid ning sellest aru said.
Tunni teises pooles teeme "avaliku lahkamise" võttes abiks silikoonist nuku Markuse. Uurime inimkeha siseehitust ja siseorganite tööd. Saame teada, kus siseorganid paiknevad, millised nad välja näevad ja milleks neid vaja on.

Teadusteater toimub 4. korruse väikeses ringauditooriumis, mis markeerib anatoomikumide anatoomiateatreid. Selle kestel ei külastata muuseumi näituseruume. Sobib vanemale koolieale (alates 8.klassist) ja täiskasvanutele, kes soovivad kinnistada anatoomiatundides õpitut ning hankida uusi teadmisi meditsiiniajaloost.

Kestus: ca 60min
Hind: 5 € õpilane
Grupi suurus: min 12 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta

NB! Kui soovite lisaks "Avalikule lahkamisele" ka muuseumituuri, siis kestab programm kokku ca 2 tundi ja 15 minutit. Hind osalejale 8€

 

MEISTERDADES TARGAKS

Polümeersavist maskid

Muuseumikunstniku käe all voolitakse õppeklassis anatoomiliselt täpseid hambaid, silmamune, südameid või baktereid. Kui on soov, siis võib eelneva kokkuleppe korral voolida ka mõnda muud kehaosa. Voolitavad vidinad on umbes 2-5 cm suurused ja sobivad nii kaela kui seinale riputamiseks. Juurde räägitakse kehaosade anatoomilisest ehitusest ja funktsioonidest. Sel ajal kui savi ahjus küpseb, tutvuvad õpilased külastusjuhi saatel püsinäituse vastavateemalise osaga või aastanäitusega "Mina, superorganism", mis räägib bakterite ja inimese kooselust.

Polümeersavist taiesed küpsetatakse muuseumis kohapeal ära ning iga voolija saab oma töö endaga kaasa.

Polümeersavist bakteridKestus: 75-90 min
Hind:
7 € õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta