NB! 1. ja 2. klassid saavad võtta haridusprogramme ka lasteaedadele mõeldud kategooria alt ning seal kehtiva hinnakirja alusel.

 

MINU BAKTERID

Aastanäitusest “Mina, superorganism” inspireeritud muuseumitund räägib bakterite ja inimese kooselust. Tutvustame kiiresti arenevat teadus- ja meditsiiniharu ning räägime, kuidas keha mikroobikooslused mõjutavad igaühe tervist ja heaolu. 

Loova muuseumitunni käigus uurime, kes bakterid on, kus neid leidub ja millist rolli nad inimese elus mängivad. Õpilased värvivad akvarellidega paberile Petri tassi, “külvavad” sinna baktereid ja saavad oma töö peale tundi koju kaasa võtta. Eelnevalt selgitame välja, millised bakterid meie ümber ja sees elavad ning teeme tutvust erinevate eluvaldkondadega, kus bakterid on inimese kasuks tööle pandud.

Kestus: 60 min
Sihtgrupp: 7–13a (1.- 5. klass)
Hind: 5€ õpilane 

 

MINU MUUTUV MINA

Tunnis uurime mänguliste meetoditega, mida toob endaga kaasa suureks kasvamine. Räägime murdeeas toimuvatest vaimsetest ja kehalistest muutustest. Vaatame, kuidas keha arengut ise tähele panna ja kuidas aru saada, et kõik kulgeb just nii nagu peab. Arutame läbi parimad viisid enese hügieeni eest hoolitsemiseks. Arendame kehast rääkimiseks sobilikku sõnavara ja arutleme kellele nö keha kuulub, kuidas ja mis tingimistel peaksid erinevate inimeste vahelised kokkupuuted toimuma. Mängime „Ei“ mängu, mis julgustab lapsi oma autonoomsuse eest seisma ning tutvume seksuaalõigustega.

Tunni lõpetab külaskäik ekspositsiooni teematubadesse. Näha saab inimese elu algust ning arengut, mis eelneb inimese sünnile. Võimalus on vaadata omal käel ringi ning külastusjuht vastab küsimustele.
Tunnis käsitletavad teemad:

• inimese keha ja selle areng,
• hügieen,
• seksuaalsus, tervis ja heaolu,
• seksuaalõigused,
• soojätkamine.

Programm toetub Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa piirkondliku büroo ja Euroopa seksuaalhariduse standarditele.

Kestus: 90 min (auditoorne loeng, praktiliste harjutustega. Tunni lõpus külastus ekspositsiooni teematubades: mees ja naine, loote areng ja inimese seksuaalsus)
Sihtgrupp: 9 – 13a (klassid 3 - 5)
Hind: 5 € õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta

HAMBATUND "TERVE SUU"

Milleks meile keel, suulagi, kurgunibu, huuled, hambad? Tänapäeval on teada, et suuhügieen mõjutab oluliselt inimese tervist. Hambatunnis saavad lapsed lähemalt tuttavaks suu erinevate osade ehituse ja ülesannetega. Aktiivsel ja mängulisel viisil käsitleme suuhügieeni tervikuna ning lähemalt uurime hambaid suu osana ja hambapesu rolli suuhügieenis. Uurime suu erinevate osade toimimist, hammaste ehitust ja koostööd, harjutame hambapesu võtteid. Teeme ise hambapastat.
Kestus: 60 min (sellest 45-55 min juhendatud tegevus ja ca 15 min iseseisvalt muuseumiga tutvumine õpetajate ja külastusjuhi saatel)
Hind: 5 € õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 7 mudilase puhul 1 saatja tasuta

NÄGEMATA NÄHTUD MAAILM

Nägemine on inimese jaoks väga tähtis - elu ilma nägemiseta ei kujuta meist paljud ette. See on inimese tähtsaim meel, mille abil saame meie ümber olevast ja juhtuvast teada.Tunnis räägime inimese nägemisest ja silmadest ning iga osaleja saab ise järele proovida, kuidas pimedad inimesed kirjutavad, joonistavad ning igapäevases elus ringi liiguvad. Tutvustatakse erinevaid pimedate ning nägemisraskustega inimeste abivahendeid. Lisaks seletame, kuidas oma silmade tervise eest hoolitseda ning õpime kuidas aidata pimedat inimest. Sedagi saame päriselt läbi teha.
Tunnis osalenud mõistavad silmade eest hoolitsemise olulisust ning oskavad õpitut ka päris elus kasutada.
Kestus: 75 min (sellest ca 60 min juhendatud tegevus ja ca 15 min iseseisvalt muuseumiga tutvumine õpetaja ja külastusjuhi saatel)
Hind: 5 € õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

SÖÖ TERVISEKS

Kuna toitumine on oluline osa kõigi elust, siis on vajalik baasteadmiste omandamine juba varakult. Haridusprogrammis osalenud õpilane mõistab tervisliku ja säästliku toitumise vajadust, olulisemaid põhimõtteid ning teab, mida tähendab taldrikureegel ja toidupüramiid. Õpilane saab aru, miks ei ole liigse suhkru ja soola tarbimine kasulik. Õpilane oskab hinnata liikumise olulisust ning teab, millist rolli mängib terve inimese kehas vesi. Tunnis õpitakse tundma inimesele vajalikke vitamiine ja toiduaineid ning millistes toiduainetes neid leidub. Selgitatakse, mis on toiduvaliku põhimõtted ning mis toidugrupid peaksid olema esindatud inimese söögitaldrikul.
Kestus:
75 min (sellest ca 60 min juhendatud tegevus ja ca 15 min iseseisvalt muuseumiga tutvumine õpetaja ja külastusjuhi saatel)
Hind: 5 € õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

SÜDAMESÕBRAD

Selleks, et elus olla, peame hingama, veri meie kehas peab liikuma ning süda peab vere liikuma pumpama. Tunnis õpime tundma südame ehitust ja seda, kuidas süda töötab, veri kehas liigub, millised on vere ülesanded, millest veri koosneb ning millist osa etendab kõige selle juures hingamine.
Tulemusena teab õpilane, kuidas töötab süda, vereringe, kopsud. Saab aru, kui tähtis on hoida südant ja kopse ning kuidas seda teha; tunneb veregruppe ning erinevate vereliblede ülesandeid; teab mis on vererõhk ja pulss.
Igale õpilasele tööleht.
Kestus:75 min (sellest ca 60 min juhendatud tegevus ja ca 15 min iseseisvalt muuseumiga tutvumine õpetaja ja külastusjuhi saatel)
Hind: 5 € õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

MEISTERDADES TARGAKS

Muuseumikunstniku käe all voolitakse õppeklassis anatoomiliselt täpseid hambaid, silmamune või baktereid. Kui on soov, siis võib eelneva kokkuleppe korral voolida ka mõnda muud kehaosa. Voolitavad vidinad on umbes 2-5 cm suurused ja sobivad nii kaela kui seinale riputamiseks. Juurde räägitakse kehaosade anatoomilisest ehitusest ja funktsioonidest. Sel ajal kui savi ahjus küpseb, tutvuvad õpilased külastusjuhi saatel püsinäituse vastavateemalise osaga (vastavalt kas siis hamba-, silma-, veretoaga või bakterinäitusega). Polümeersavist taiesed küpsetatakse muuseumis kohapeal ära ning iga voolija saab oma töö endaga kaasa.

Meisterdamise tund seostub hästi meie uue aastanäitusega “Mina, superorganism”, mis räägib bakterite ja inimese kooselust.

Kestus: 75-90 min
Hind: 7 € õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

ÕNNETUS EI HÜÜA TULLES

Koolilaps veedab enamasti üsna palju aega üksi kodus. Selles tunnis suuname lapsi mõtlema võimalikele ohtudele, mis võivad varitseda nii kodus kui kooliteel. Õpime ennetama õnnetusi, andma lihtsamaid eakohaseid esmaabivõtteid ja kutsuma abi. Vaatame ka, kuidas elustada inimest.
Kestus: ca 60min (sellest ca 45 min juhendatud tegevus ja ca 15 min iseseisvalt muuseumiga tutvumine õpetajate ja külastusjuhi saatel)
Hind: 5 € õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.