Haridusprogramm "Toidu jälgedes ümber maa"

Kuidas saab nisust sai ja kakaooast ihaldusväärne śokolaad? Millisest riigist jõuab meieni riis ja kui kaua rändab Eestisse banaan? Nendele küsimustele otsime vastuseid maailmakaardil mängides, kus igal osaleval lapsel on tähtis roll ühe toiduaine transportimisel koduriiki. Koos õpime neid toiduaineid tundma ja proovime mõista, kui palju on tarvis teha tööd, et toiduainest saaks valmistoode.
Muuseumitunni eesmärk on uurida toidu teekonda köögilauale ja seeläbi väärtustada kõiki toiduaineid, mis meie suhu jõuavad. Soovime lastele öelda, et iga toiduaine on tähtis ning sellega kaasneb palju tööd. Mida rohkem teame toidust ja selle teekonnast, seda vähem heidame kergekäeliselt ülejääke prügikasti.

Sihtgrupp: lasteaialapsed ja algklassid (I-III klass)
Kestvus: 60-90 min (sellest ca 45-60 min juhendatud tegevus ja ca 15-30min muuseumiga tutvumine õpetaja ja külastusjuhi saatel)
Hind: 3.- eurot mudilased ja kuni III klass
Grupi suurus: min 10, max 20 õpilast, õpetaja tasuta
Info ja broneerimine: 6411 886 või bron@tervishoiumuuseum.ee

Näituse “Tuleviku toit” külastus teemakaartidega

Üheksa miljardi inimese toitmine võib olla juba 30 aasta pärast suureks väljakutseks, millega edukalt hakkama saamiseks peame tegelema juba täna. Innovaatilisus ei küsi vanust ning maailma muutev idee võib tulla ka koolipingis – selleks aga on vaja õppida nägema murekohti praeguses süsteemis ning kuulama, mida teavad ja mõtlevad kaaslased.
Teemakaartidega külastusel on igal osalisel oma mõistekaart, mis avab näituse laiemat tagapõhja ning ärgitab vestlust sobilike küsimustega. Juhitud arutluse käigus on igal õpilasel võimalik olla uurija, avastaja ning jagada uusi teadmisi oma klassikaaslastega.
Külastuse käigus arendavad õpilased arutlus- ning iseseisvat mõtlemisoskust.

Sihtgrupp: gümnaasiumi õpilased ja täiskasvanud
Kestvus: 60-90 min (sellest ca 45-60 min juhendatud tegevus ja ca 15-30min iseseisvalt muuseumiga tutvumine õpetaja ja külastusjuhi saatel)
Hind: 6.- eurot õpilane, 9.- eurot täiskasvanu
Grupi suurus: min 10, max 20 õpilast, õpetaja tasuta
Info ja broneerimine: 6411 886 või bron@tervishoiumuuseum.ee