Haridusprogramm põhikoolile SURM – HIRMUS VÕI LOOMULIK?

Iga inimene peab ühel hetkel seisma silmitsi elu paratamatusega – see lõppeb. Teadmine jõuab meieni kas läbi kellegi raske haiguse, õnnetusjuhtumi, enesetapu või lihtsalt vanusest tuleneva surmaga. Arutelu selle üle – mis on surm, miks see vajalik on, kuidas füüsiline suremise protsess välja näeb, sellega kaasnev kaotusvalu ja raske lein – aitab ootamatu sündmusega leppida ja selleks enam valmis olla. Protsessi käigus püüab iga osaleja mõtestada enda jaoks kaotusvalu ja leinamise tähendust, surma vajalikkust ja sellega seotud tunnete leevendamise võimalusi. Kui surm ei ole noore inimese maailma veel lähedalt puudutanud, siis kaotusvalu on tundud igas vanuses inimene – olgu selleks siis lemmiklelu ärakadumine, vanemate lahutus või sõbrasuhte katkemine. Leinamine ja millegi kaotamine toovad esile sarnaseid tundeid.
Arutelus osalenu lihvib oma väljendus- ja meeskonnatöö oskust, õpib tundma temaatikaga seotud eelarvamusi, sotsiaalseid norme ja käitumismustreid. Mõistab, et vastavalt kogemusele ja iseloomule reageerime samadele tunnetele erinevalt.

Kestus: kuni 90min (sh tutvumine püsinäitusel asuva surmateemalise toaga õpetajate ja külastusjuhi saatel, ca 45 min arutelu ja grupitööd ning ca 15 min vaba aeg, mille käigus on võimalik iseseisvalt tutvuda ka püsinäitusega).
Hind: 6€ õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.

Haridusprogramm gümnaasiumile ja täiskasvanutele OLLA OLEMAS – VAJALIK LEIN

Iga inimene peab ühel hetkel seisma silmitsi elu paratamatusega – see lõppeb. Teadmine jõuab meieni kas läbi kellegi raske haiguse, õnnetusjuhtumi, enesetapu või lihtsalt vanusest tuleneva surmaga. Arutelu selle üle – mis on surm, miks see vajalik on, kuidas füüsiline suremise protsess välja näeb, sellega kaasnev kaotusvalu ja raske lein – aitab ootamatu sündmusega leppida ja selleks enam valmis olla. Protsessi käigus püütakse jõuda selguseni kuidas parimal viisil kaotusvalu tundvat lähedast või klassikaaslast aidata, millised on leinamise etapid, leina väljendusviisid ja kuidas leinast üle saada.
Arutelus osalenu lihvib oma väljendus- ja meeskonnatöö oskust, õpib tundma temaatikaga seotud eelarvamusi, sotsiaalseid norme ja käitumismustreid. Mõistab, et vastavalt kogemusele ja iseloomule reageerime samadele tunnetele erinevalt.

Kestus: kuni 120min (sh tutvumine püsinäitusel asuva surmateemalise toaga õpetajate ja külastusjuhi saatel, ca 60 min arutelu ja grupitööd ning ca 20-30 min vaba aeg, mille käigus on võimalik iseseisvalt tutvuda püsinäitusega).
Hind: 6€ õpilane
Grupi suurus: min 10 õpilast. Iga 10 õpilase kohta 1 grupi saatja tasuta.