Eesti Tervishoiu Muuseumi põhikogu jaguneb nelja alakogusse: eseme-, foto-, dokumendi- ja trükistekoguks.

Esemekogus on 3736 museaali- instrumentaariumi ja esemeid farmaatsia, kirurgia, oftalmoloogia, laboratooriumi, neuroloogia, günekoloogia, teraapia, uroloogia, stomatoloogia, esmaabi, otorino-larüngoloogia alalt. Põhjaliku ülevaate saab meie kogude põhjal Tallinna Farmaatsiatehase ja tema eelkäija Aktsiaseltsi EPHAG laboris valmistatud toodangust. Ravimipudelid, tuubid, karbid, tabletid näitavad toodangu laiahaardelisust. Muuseumil on arvestatav kogu balsameeritud elundeid, elundkondi ning balsameeritud inimene. Omanäoline on sapi-, põie- ja neerukivide kogum. Medali-märgikogu ehteks on Florence Nightingale`i medal. Kõige romantilisem museaal on esimeses muuseumis Tartus olnud seinapeegel, mis jõudis ringiga meile 2002. aastal, olles vahepeal 60 aastat annetaja ja tema vanatädi kasutuses. Väike kunstikogu sisaldab töid (maale, graafikat, skulptuure) arstidest ja meedikutest. Suurema osa sellest moodustavad Tartu psühhiaatri ja Eesti Kunstnike Liidu liikme dr. Aksel Eisti maalid. Ühed vanemad eksponaadid on lootekest (nn. õnnesärk, sünnisärk) aastast 1874 ning retseptikogu aastatest 1865-1905.

Florence Nightingale`i medal, omistatud Anette Massovile, 1939.

Ephagi Hambapulber, u. 1940. aastad

Fotokogus on 7284 fotot ja negatiivi 19. sajandi lõpust tänapäevani eelpool loetletud teemadel. Vanimad originaalid on meditsiiniõdedest Vene- Jaapani sõjas Harbiinis, Kaug-Idas. Huvitav on album rahvusvahelisest arstide XII kongressist Moskvas 1897. aastal, kus teiste seas on 150 arsti, kes on õppinud Tartu Ülikoolis.

Hambaravi kabinet Tallinna Sõjaväehaiglas, 1930. aastad.

Dokumendikogus on 7450 museaali – vanu ja uusi dokumente apteekidest, haiglatest, polikliinikutest, arstidest, meditsiiniõdedest, õppimisest Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, selle professoritest-õppejõududest, karskusliikumisest, Punasest Ristist, tervishoiukorraldusest, üritustest ja paljust muust. Arvestatava väärtusega on I Eesti Vabariigi- aegne apteekide signatuuride kogu. Nakkushaigla päevik 1901. aastast või hoopiski Põhja- Balti Arstideseltsi päevaraamatud 1912. aastast on selleaegseteks meditsiiniajaloo tunnistajateks.

Trükiste arv on 3320. Vanimad trükised on saksakeelsed arstiteaduslikud dissertatsioonid Dorpatist 1870- 1880. aastatest. Muuseumis on arvatavasti kõik Tervishoiu Muuseumi trükised Tartu päevilt. Kogus on plakateid ja postkaarte.

Lisaks põhikogule on muuseumil ka abikogu, kus on hetkel 3842 objekti. Abikogus säilitatakse materjale, mis ei vasta põhikogusse vastuvõtmise kriteeriumitele, kuid mis on seotud Eesti meditsiini või tervishoiuga.

20.03.2014 seisuga säilitatakse tervishoiumuuseumis 21 790 museaali, koos abikoguga on muuseumis 25 632 arvel olevat objekti.

Muuseumi kogudega on võimalik tutvuda Eesti Muuseumide Veebiväravas aadressil: http://muis.ee/catalogue