Näitus on avatud 28.10.2016-10.09.2017

NÄITUSE HARIDUSPROGRAMMID

NÄITUSE ARUTELUPROGRAMMID

Näitus "Loomulik surm" räägib surmast ja sellega seotud teemadest. Surm võib tunduda hirmutav, jätta meid leinama, aga see võib anda meile ka tööd, leiba, loomingulist inspiratsiooni ja koguni meelelahutust. Enamus meist püüab surma vältida, teised puutuvad sellega pidevalt kokku. Noorena oleme valmis surema, et saada oma tahtmist või unustada õnnetut armastust; vanaks saades aga klammerdume elu külge. Mis on surm ja milliseid tundeid see meis tekitab?

Näituse ülesehitus
Sisulises ülesehituses on 5 põhiteemat, mille juurde kuulub ligi 15 alateemat:
1 Sissejuhatus ja surma evolutsiooniline põhjendus
2 Mis on surm ja mis juhtub kehaga peale surma
3 Matused
4 Mälestus inimesest
5 Väärikas surm, lein ja surmahirm

Näitus aitab tuua selgust surmaga seotud küsimustesse ja tunnetesse, näidates surma kui loomulikku elu osa, mida ei ole vaja karta ega müstifitseerida.

 

Surmatemaatikat on Eesti muuseumides käsitletud varemgi, kuid peamiselt siiski ajaloolise surmakombestiku tutvustamise või erinevate kunstiprojektide raames. Meie näituse puhul on lähenemine teine ja lähtub peamiselt loomuliku surma füüsilisest, bioloogilisest ja sotsiaalsest vaatenurgast.

 

 

Näitusel selgitame, miks ja kuidas inimesed surevad, kirjeldame kehaga toimuvaid surmajärgseid muutusi, puudutame surija kohtlemise eetilist külge ning teisi surmaga seotud teemasid nagu surmahirm, matused, toimetulek leinaga, lahkunu mälestamine, matusekombestik eri usundites jne.

Lisaks koostajatele saavad näitusel sõna erinevad inimesed – surmateema uurijad, muusika- ja putukaeksperdid, matusekorraldajad ning inimesed meie ümbert, kellega salvestatud intervjuud kirjeldavad erinevaid surmaga seotud mõtteid ja tundeid. Näitusel saab kuulata matusemuusikat, sooritada virtuaalset lahkamist digilaual, näha erinevaid surma ja leinaga seotud esemeid.

Näituse eesmärk on harida külastajat. Haritus on antud teemast rääkides suur eelis, sest ainult teadmised võimaldavad vähendada hirmu ja ebameeldivaid kujutluspilte tundmatu olukorra ees.

Näitus on sündinud koostöös erialaspetsialistidega ja mõeldud täiskasvanutele ning õpilastele alates põhikoolist. Tekst on eesti, inglise ja vene keeles.

Näituse jaoks kirjutatud tekstid, graafikud, skeemid, fotod on jäädvustatud näituse kataloogis, mida saab kohapealt osta.