SA Eesti Tervishoiu Muuseum annab Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil välja eriauhinna meditsiini (meditsiin, rahvameditsiin, tervishoid meditsiini ajalugu jms.) teemalisele tööle. Eesmärk on innustada õpilasi uurima eelnimetatud teemasid ja selle inimesele olulise valdkonna probleeme paremini tundma õppida. Neil teemadel on õpilaste teadustööde konkursile varasematel aastatel juba mitmeid tunnustust leidnud töid esitatud. Julgustame teid valima oma teadustöö valdkonnaks meditsiini ja jääme põnevusega teie uurimusi ootama.

Parima töö autorit autasustatakse rahalise preemiaga, mille suurus on 500 EUR. Sõltuvalt tööde tasemest võib žürii preemiat jagada ka mitme autori vahel ja anda lisaks parematele esemelisi auhindu.

Õpilane teeb töö juhendaja juhendamisel, kuid abi saamiseks võib vajadusel pöörduda ka tervishoiu muuseumi poole. Võimalusel aitame Teid sobilike uurimisteemade ja vajalike materjalide leidmisel. Soovi korral on võimalik valida tervishoiumuuseumist endale kaasjuhendaja. Eelmainitu kehtib ka nende õpilaste kohta, kes teevad oma 11. klassi uurimustööd.

Võistlustööd tuleb esitada Eesti Teadusagentuurile nende juhendis ette nähtud korras. Hindamisele minevad tööd valib SA Eesti Tervishoiu Muuseumi žürii välja riiklikule konkursile esitatud teemakohaste tööde seast.

Tööde hindamisel peetakse oluliseks uurimuse ideed, objekti ja probleemi valikut, töö haaravust, esituse selgust ja teostuse korrektsust. Töö väärtust tõstab asjaolu, kui sellel on ka mingi praktiline väljund.

Nagu ikka, on ka 2017. aastal õpilaste teadustööde riiklikku konkursi tähtaeg 1. märts ja auhinnad anname taas üle Õpilaste Teadusfestivalil.

Täpsem informatsioon konkursi kohta Teadusagentuuri kodulehel.

Muuseumi kontakt: Kalju Paju; 56636607; kalju@tervishoiumuuseum.ee