Teadlaste Öö Festival on teadust populariseerivate ettevõtmiste sari, mille tipphetk on reedel 26. septembril aset leidev üleeuroopaline Teadlaste Öö. Sellel aastal on Teadlaste Öö läbivaks teemaks meditsiin ja tervis ning fookusesse võetakse ennetustegevused - sport ja liikumine, vaimne tervis, tervislik toitumine, tervisega seotud teadussaavutused ja -seadmed ning käsitletakse haiguste diagnoosimisega seonduvat.

Käesoleval aastal Teadlaste Öö raames pakume temaatilist programmi reedel 26. septembril nii muuseumis kui Solarise keskuses.

Muuseumi programm Solarise keskuses
Toimumisaeg 26. september kell 12.00-21.00
"Inimkeha vähemtuntud mõõtmed"

Mõõdame lihaste tugevust, uurime seda mõjutavaid tegureid. Võistlus sõbraga - "Kes on tugevam", mõõdame EKG -d, selgitame mõõtmistulemuse abil südame tööd. Räägime südame rütmihäiretest. Mõõdame kopsumahtu ja läbi selle selgitame erinevaid hingamisfaase ja nende olemust. Mõõdame kehamassi, päevas kulutatavat energiahulka ja keha rasvasisaldust. Tutvume maketil keskmise eestlasega.
Kõik mõõtmistulemused on informatiivsed.

Tervishoiumuuseumi programm
Toimumisaeg 26. september, muuseum avatud 10.00-21.00
Sissepääs muuseumipiletiga

Kell 17.00 hügieeniteemaline tund lastele „Päike nägi“. Tund on eelkõige mõeldud lastega peredele, et lapsed õpiksid oma kehapuhtuse eest hoolitsema ja saaksid aru selle tähtsusest. Tunnis osaleja teab kuidas oma isikliku kehapuhtuse eest hoolitseda, oskab hoida puhtana ka teda ümbritseva keskkonna ning teab kuidas tema saab ära hoida looduse reostamist. Teab, et tervise hoidmisel on tähtsal kohal liikumine. Õpitu kinnistamiseks saab iga osaleja kaasa töölehed, mida saab täita pärast tundi koolis, kodus või lasteaiaias.
Tunni kestus 60 minutit

Kell 18.30  Kuulo Kutsari /MD, PhD epidemioloogianõunik Terviseamet/ laiahaardeline loeng teemal mis on viirus, mis on bakter, kuidas nad levivad, aktuaalsed haigused minevikus ja tänapäeval. Arutatakse, kuidas tehnoloogia aitab kaasa nende avastamisele ja ravile.
Loengu kestus 60 minutit

Kell 20.00  töötuba „Bakteridedektiivid“, läbiviija muuseumi pedagoog Kennet Roosipuu ja  mis koosneb katsetest ja näidetest, kuidas avastada viiruseid/baktereid, kus neid leidub kõige enam, kuidas nad levivad.